vellen, rooien en kandelaberen bomen

De omgevingsvergunning voor het kappen van bomen moet aangevraagd worden via www.omgevingsloketvlaanderen.be Op deze site lees je rechts in een oranje kader "Direct naar het Omgevingsloket", en daar kies je “Snelinvoer voor eenvoudige werken”

Je volgt de verschillende stappen in de snelinvoer vergunning. Opgelet: het is niet mogelijk om het dossier tussentijds op te slaan. Daarom is het van belang om alle documenten klaar te houden als je de aanvraag op het loket wil zetten.

Voor deze aanvraag heb je volgende documenten nodig:

1/ Inplantingsplan - Wat moet op het plan staan:

-              de plaats vanwaar foto’s zijn genomen (kijkrichting van de foto’s), met nummering van de foto’s,

-              de bomen die je wenst te vellen aangeduid met een bolletje,

-              per boom de afstand van de stam tot de woning of het hoofdgebouw die zich op hetzelfde perceel bevindt,

-              per boom de afstand van de stam tot de dichtstbijzijnde grens van het perceel,

2/ min. drie recente en genummerde kleurfoto's die duidelijk de plaats van de werken in beeld brengen (Deze foto’s moeten een duidelijk overzicht geven van de situering van de te vellen bomen tov de belangrijkste perceelsgrenzen en/of bebouwing -  een zo duidelijk mogelijke foto van de te vellen bomen - in geval van een boomziekte, een zo duidelijk mogelijke weergave hiervan)

3/ van elke te vellen boom een close-up foto waarop duidelijk de omtrek van de boom is vast te stellen op 1 meter hoogte (bv. met lintmeter)

4/ nota met motivatie (welk soort bomen wenst u te vellen, hoeveel bomen per soort, stamomtrek van elke boom op 1 meter, waarom wenst u de bomen te vellen/plant u indien aanvraag wordt vergund nieuwe bomen aan, welke soort, hoeveel bomen, locatie, …)

Bomen hebben een belangrijke waarde in het stedelijk weefsel (groen, klimaat) en het wordt dan ook gestimuleerd om die zoveel mogelijk te behouden, of te compenseren als de noodzaak bestaat om ze te kappen. Er dient dus eerst een vergunning te worden afgeleverd voor het kappen, in ondergeschikte orde beslist het College dan over de herplant dan wel de compensatie.

Indien een compensatie mogelijk is mag een voorstel worden toegevoegd aan de aanvraag.

Uiteraard kunnen we u helpen met het digitaal ingeven van deze aanvraag.

Graag op voorhand een afspraak maken. U brengt dan uw identiteitskaart mét pincode, alsook bovenstaande documenten mee.

Openingsuren & contact

Ruimtelijke Omgeving - Milieu

adres
Markt 138700Tielt
Tel.
051 42 81 50
F
051 40 51 89