Vastgoedinformatie (notariële inlichtingen)

Bij de verkoop of langdurige verhuur van een woning moet u allerhande informatie ter beschikking stellen aan de koper (overheidsplannen, vergunningen, milieu, natuur, erfgoed, grond- en pandenbeleid, erfdienstbaarheden, heffingen).

Hoe aanvragen?

Hoe kan u uw aanvraag doen? U bent:

  • notaris: u kan enkel een aanvraag doen via de  IBOT-applicatie in uw eNotariaat
  • vastgoedmakelaar: u kan een aanvraag doen via de toepassing RealSmart of via het Vlaamse webportaal
  • burger, andere professionele aanvrager of overheidsinstantie: via het Vlaamse webportaal

Kostprijs 

Een aanvraag voor een dossier vastgoedinformatie in stad Tielt bedraagt € 114 per kadastraal perceel. Een aanvrager dient slechts éénmaal de retributieprijs voor een aanvraag te betalen per groep van 5 kadastrale percelen op voorwaarde dat de percelen aangrenzend zijn, de percelen binnen de stadsgrenzen liggen en er maximaal op één perceel (een) gebouweenhe(i)d(en) geregistreerd is (zijn).
Naast de gemeentelijke retributie wordt er ook een platformretributie van € 36,50 aangerekend per kadastraal perceel. Meer informatie over de kostprijsberekening vindt u terug op de gebruikersomgeving van het Vastgoedinformatieplatform.

Het reglement vindt u via:

Belasting op de afgifte van administratieve stukken

Openingsuren & contact

Ruimtelijke Omgeving - Stedenbouw

adres
Markt 138700Tielt
Tel.
051 42 81 40
Notariële inlichtingen