Procedure openbaarheid van bestuur

Iedereen die dat wil, kan bestuursdocumenten raadplegen. Burgers kunnen deze documenten inkijken, er uitleg over vragen of er een kopie van vragen.  Dit recht wordt gegarandeerd door de wetgeving op de openbaarheid van bestuur. Belangrijk is dat deze openbaarmaking zich beperkt tot bestaande documenten. Je kunt de stad dus niet vragen overzichten, berekeningen te maken of kopieën van bouwplannen te geven.
 
In principe zijn alle bestuursdocumenten openbaar. Soms bevatten deze documenten echter informatie die andere belangen (bv. privacy) kan schaden. Om deze belangen te beschermen, bevat de wetgeving uitzonderingen op de openbaarheid. Dit betekent dat elke aanvraag tot openbaarmaking apart onderzocht wordt, waarbij rekening wordt gehouden met de verschillende uitzonderingen. Omschrijf daarom jouw aanvraag zo concreet en gedetailleerd mogelijk, zodat het onderzoek zo correct mogelijk kan gedaan worden.

Voor het verkrijgen van een afschrift van het betrokken bestuursdocument, is een vergoeding verschuldigd in toepassing van de retributie op afgifte van afschriften van bestuursdocumenten.

De aanvraag gebeurt per brief t.a.v. het college van burgemeester en schepenen, per e-mail naar info@tielt.be, of via onderstaand formulier.

E-loket

  • openbaarheid van bestuur aanvraagformulier

    Formulier

Openingsuren & contact

Communicatie en Dienstverlening - Coördinator

adres
Markt 138700Tielt
Tel.
051 42 81 70