Gezonde Stad Tielt

Tielt onderschreef het Charter Gezonde Gemeente en engageert zich daarmee om extra in te zetten op gezondheid. Een Gezonde Gemeente streeft ernaar om een omgeving te creëren die iedere inwoner, bezoeker en werknemer optimaal stimuleert om gezond te leven. Het project Gezonde Gemeente is een initiatief van het Vlaams Instituut Gezond Leven.  
 
Stad Tielt onderneemt hiervoor verschillende acties, die je in de communicatie (onder meer via het Stadsmagazine) herkent aan het logo Gezonde Stad Tielt. Een ervan is het project Tielt stopt SAMEN met roken, dat op geregelde tijdstippen plaatsvindt.
 
Gezonde Stad Tielt kan je ook volgen op Facebook.